Centrum Zdrowia Psychicznego

Od 1 sierpnia 2022 r. Opus CENTRUM Medyczne Psychiatria Uzależnienia Psychoterapia w ramach umowy podwykonawstwa zawartej z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Człuchowie, przystąpił do realizacji programu pilotażowego wynikającego z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Świadczeniami opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej w ramach realizowanego programu pilotażowego objęci są pacjenci powyżej 18 roku życia zamieszkujący powiat chojnicki oraz człuchowski.

  • Kompleksowa opieka psychiatryczna w naszym Centrum odbywa się w warunkach

  • ambulatoryjnych realizowanych przez Poradnię Zdrowia Psychicznego
  • dziennych realizowanych przez Oddział Dzienny Psychiatryczny
  • środowiskowych (domowych) realizowanych przez Zespół Leczenia Środowiskowego

Przy Poradni Zdrowia Psychicznego Znajduje się Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny, którego zadaniem jest udzielanie informacji o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej czy świadczeń z zakresu pomocy społecznej, przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego.

Do Punktu Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego może zgłosić się osoba w kryzysie psychicznym wywołanym skomplikowaną sytuacją życiową, doświadczająca myśli samobójczych, zmagająca się z lękami. Osobę w sytuacji kryzysu psychicznego może również zgłosić rodzina.

Jeśli przypadek zostanie uznany za pilny, leczenie rozpocznie się nie później niż 72 godziny od konsultacji.

Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny
czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-18.00.