OPUS Centrum Medyczne Psychiatria Uzależnienia Psychoterapia

OPUS Centrum Medyczne Psychiatria Uzależnienia Psychoterapia jest podmiotem leczniczym obecnym na rynku usług medycznych od 2001 r. Ponad 20 letnia działalność w powiecie chojnickim w zakresie świadczeń z zakresu psychiatrii i leczenia uzależnień oraz doświadczenie w realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia zaowocowały w zdobyte zaufanie i zadowolenie naszych Pacjentów. Wyrazem troski o jakość i rzetelność wykonywanych świadczeń jest współpraca z doświadczoną kadrą medyczną oraz nieustanny rozwój.

Zarząd Spółki „OPUS”

Prezes Zarządu:

Dorota Maria Wystańska

Wiceprezes:

Maria Lidia Wilk


„OPUS” Sp. z o.o.

ul. Gdańska 15B
89-600 Chojnice


NIP: 55518 78 416
REGON: 771514785
KRS: 0000063932
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku kapitał zakładowy: 117.000,00 zł.