Uzależnienia

Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

 • W Poradni pomagamy osobom

 • dorosłym uzależnionym od alkoholu, substancji psychoaktywnych, leków, hazardu i Internetu
 • osobom współuzależnionym
 • dzieciom i młodzieży mającej problem z uzależnieniami medialnymi

Diagnozujemy problem osoby uzależnionej, pomagamy jej wrócić do zdrowia psychicznego oraz do trzeźwego, normalnego życia.

Przeprowadzamy terapię grupową i indywidualną oraz opracowujemy osobisty program terapii. Istnieje też możliwość uczestniczenia w mityngach AA, podczas których można podzielić się własnym doświadczeniem i wysłuchać świadectwa innych osób.

 • Etapy i czas trwania leczenia/terapii:

 • diagnozowanie
 • terapia grupowa
 • terapia indywidualna
  indywidualny program rozwoju
  ok. 12 miesięcy
 • konsultacja u lekarza psychiatry.

Przyjęcie odbywa się bez skierowania lub na podstawie skierowania wydanego przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych albo sądowego zobowiązania do leczenia.

Termin wizyty można ustalić osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub telefonicznie.


Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Leczeniu na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu poddać się mogą osoby dorosłe po wstępnej rozmowie z terapeutą uzależnień i prezentacji Oddziału.
Umówić się na rozmowę można telefonicznie pod nr: 52 397 55 19.

Podstawowy czas leczenia to 8 tygodni. Zajęcia terapeutyczne przeprowadzane są od poniedziałku do piątku

Za okres leczenia w Oddziale pacjenci otrzymują zwolnienie lekarskie.

Uczestnicy terapii mogą korzystać z konsultacji prowadzonych przez lekarza psychiatrę. Chcemy, by każdy nasz pacjent zrozumiał mechanizm swojego uzależnienia, nauczył się, jak radzić sobie z emocjami i wrócił do zdrowia psychicznego.

Terapia zapobiegania nawrotom – po ukończeniu programu w ramach poradni, oddziału dziennego lub leczenia stacjonarnego.