Poradnia Zdrowia Psychicznego w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo- Koordynacyjnym

To pierwsze miejsce kontaktu osoby z problemem natury psychicznej z psychologiem lub lekarzem psychiatrą.

Oddział Dzienny Psychiatryczny w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego

Przeznaczony jest dla osób z problemami psychicznymi wymagającymi fachowej pomocy wykraczającej poza możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego.

Zespół Leczenia Środowiskowego

Adresowany dla pacjentów ze schorzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać z Poradni Zdrowia Psychicznego.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Profesjonalna i bezpłatna pomoc psychoterapeutyczna, psychologiczna, jak i środowiskowa kierowana do dzieci i młodzieży.

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia

Oferta skierowana dla osób dorosłych, mających problem alkoholowy oraz ich bliskich.

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Zintensyfikowana, pogłębiona terapia skierowana dla osób uzależnionych.

W czym możemy Ci pomóc?

Wywiad zdrowia